Referater

Referat fra generalforsamling i Læsø Ridecenter 25/2 2024 

 1. Valg af dirigent. Karsten Neve Petersen valgt. Astrid Stoklund Petersen valgt som referent. 
 1. Bestyrelsens beretning v. Michael Mousten. Michael fortalte om de aktiviteter vi har haft igennem årets løb, og de udfordringer klubben har haft, som nu er overvundet. Tak for indsatsen det kommende år til alle frivillige hjælpere. 
 1. Regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 
 1. Valg til bestyrelsen. På valg er Dorthe (genopstiller), Mira (genopstiller) og Denise (genopstiller ikke). Dorthe og Mira blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen Marlene Juul Jensen. 
  Mette Marie blev genvalgt som junior-repræsentant. 
  Rita Vinterby blev valgt som suppleant og Anita Olsen blev 2. suppleant. 
  Revisor blev Katrine Sørensen. Revisorsuppleant Karsten Neve Petersen. 
 1. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. 
 1. Kontingent. Kontingentet fastholdes på 225 kr for aktive, 175 junior, 125 passive og 425 for husstandsmedlemmer. 
 1. Eventuelt. Vi skal være mere opsøgende i forhold til at skaffe sponsorer. 
  Konstituering på næste bestyrelsesmøde, som bliver tirsdag d. 5. marts. Kl 19 i rytterstuen. 

Referat fra generalforsamling 2023

D 23/3.2023 kl 19 i Rytterstuen Til stede : Michael, Dorthe, Mira, Naja, Astrid og Karsten, Sheila
Medlems deltagelse : 1 voksen/1 barn
1/ Valg af Dirigent: Karsten
2/ Formandens beretning
3/ Regnskabsfremlæggelse af Karsten. Se bilag/billede Kommentarer: huslejen tager meget af vores likvide midler, det går den forkerte vej ifh til foreningens penge lige pt. Regnskabet godkendes – dog skal årstallet rettes inden underskrivning.
4/ valg af bestyrelse: Naja modtager ikke genvalg. Michael modtager genvalg. Dorthe er ikke på valg .Sheila modtager ikke genvalg. Mira modtager genvalg. Karin (Miras mor) vælges ind. Denise Strøm Dahl vælges ind. 1. Supp Randi Eggers 2. Supp Naja G Nielsen. Sheila fortsætter som klubbens Kasserer.
5/ valg af junior medlem: Mette Marie
6/ valg af revisorer: Birgitte Henningsen Supp Kathrine Rafn Sørensen.
7/ indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelsen: ingen indkomne forslag.
8/ Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår stigning på 25kr på medlemskab. Godkendt.
Eventuelt
Sheila ønsker et klippekort til brug ved undervisning, så afregning fremadrettet bliver letter at administrere. Mette og Mira vil gerne lave undervisning med ponygame eller lig. Der kaldes til møde i undervisningsudvalget snarest hvor Mette og Mira inviteres med. Astrid vil gerne lave et springhold.
Generalforsamlingen slutter kl 20.15. Formand Michael indkalder til møde snares i den nye bestyrelse , så der kan konstitueres.

Generalforsamling onsdag d. 23/3- 2022 Læsø Ridecenter

 • Pkt 1. Valg af dirigent: Valgt Blev Katrine Sørensen
 • Pkt 2. Bestyrelsens beretning : fremlagt af Formand Mikael Mousten. Mikael fortalte om årets gang, hvor der , trods Corona , har været gang i en del arrangementer.
 • Pkt 3. Regnskab: Fremlagt af Katrine Sørensen. Et flot regnskab , der på trods af mindre og aflyste arrangementer , viste et overskud på 25.000 kr
 • Pkt 4. valg af bestyrelsesmedlemmer: Randi Eggers-Larsen og Christina Meng ønskede ikke genvalg. Valgt blev Dorthe Mousten , Sheila Røn og Mirabella Vinterby
 • Pkt 4 b. Valg af juniorer: Valgt blev Rozetta Eggers- Larsen og Mette Marie Petersen
 • Pkt 5.Valg af Suppleanter : Valgt blev 1.Randi Eggers-Larsen og 2. Karin Vinterby
 • Pkt 6. Valg af revisor. Valgt blev Birgitte Henningsen
 • Pkt 7. Valg af revisorsuppleant : Valgt blev Katrine Sørensen
 • Pkt 8 . Forslag fra medlemmer eller bestyrelse : Ingen forslag
 • Pkt 9 . Fastsættelse af kontingent : uændret dvs 200 kr pr år for aktive, 400 kr pr år for familie, 150 kr for juniorer og 100 kr pr år i Støtte/ passiv medlemskab.
 • Evt : Intet