Referater

Referat fra generalforsamling 2023

D 23/3.2023 kl 19 i Rytterstuen Til stede : Michael, Dorthe, Mira, Naja, Astrid og Karsten, Sheila
Medlems deltagelse : 1 voksen/1 barn

1/ Valg af Dirigent: Karsten

2/ Formandens beretning

3/ Regnskabsfremlæggelse af Karsten. Se bilag/billede Kommentarer: huslejen tager meget af vores likvide midler, det går den forkerte vej ifh til foreningens penge lige pt. Regnskabet godkendes dog skal årstallet rettes inden underskrivning.

4/ valg af bestyrelse: Naja modtager ikke genvalg. Michael modtager genvalg. Dorthe er ikke på valg .Sheila modtager ikke genvalg. Mira modtager genvalg. Karin (Miras mor) vælges ind. Denise Strøm Dahl vælges ind. 1. Supp Randi Eggers 2. Supp Naja G Nielsen Sheila fortsætter som klubbens Kasserer.

5/ valg af junior medlem: Mette Marie

6/ valg af revisorer: Birgitte Henningsen Supp Kathrine Rafn Sørensen.

7/ indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelsen: ingen indkomne forslag.

8/ Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår stigning på 25kr på medlemskab. Godkendt.

Eventuelt
Sheila ønsker et klippekort til brug ved undervisning, så afregning fremadrettet bliver letter at administrere. Mette og Mira vil gerne lave undervisning med ponygame eller lig. Der kaldes til møde i undervisningsudvalget snarest hvor Mette og Mira inviteres med. Astrid vil gerne lave et springhold.

Generalforsamlingen slutter kl 20.15. Formand Michael indkalder til møde snares i den nye bestyrelse , så der kan konstitueres.